ਲਾਂਸ ਟੂਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲਿਫਟ: ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਵੇਰਿਅਨ ਸਿਨੇਮਾ (ਚਿੱਤਰ) ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ

Nombreux sont les acteurs du monde de la culture et du cinéma qui ont tenu ce jour à accompagner leur doyen et formateur pour certains, Lance Touré à sa dernière demeure ce jeudi 02 juillet 2020. Ils ont tout bravé pour cet ultime…