ਟੈਲੀਨੋਵਲਾਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ 1ère ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! - ਵੀਡੀਓ

0 74"ਪਿਆਰ ਦਾ ਚੱਕਰਵਾਣ", "ਗ਼ੁਲਾਮ", "ਸਲੋਨੀ", "ਲਾ ਪੈਟਰੋਨਾ" ... ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1ère' ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ...

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ