ਮਾਲੀ - ਅਫਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਫਸ ਗਏ .. + ਬੁਰਕੀਨਾ- ਟੇਲੀਨੋਵੇਲਾਸ ਕੱ outੇ ਗਏ… flv - ਵੀਡੀਓ

0 131ਮਾਲੀ - ਅਫਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ + ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ- ਟੈਲੀਨੋਵੇਲਾਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ (ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਸਥਾਨ…

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ