ਐਲੇਨ ਪੇਜ ਅਤੇ ਏਮਾ ਪੋਰਟਨਰ - ਨਿ York ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼

0 195

ਏਲੇਨ ਪੇਜ ਅਤੇ ਏਮਾ ਪੋਰਟਨਰ

ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) https://www.nytimes.com/video/t-magazine/100000005723110/ellen-page-emma-portner.html ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ